పోలీసులు ఉచిత రైడ్ స్కీమ్‌ను ప్రారంభించారు

అమరావతి ఆంధ్రప్రదేశ్ విజయవాడ

పోలీసులు ఉచిత రైడ్ స్కీమ్‌ను ప్రారంభించారు, ఇక్కడ రాత్రి 10 నుంచి 6 గంటల మధ్య రాత్రి ఒంటరిగా ఇంటికి వెళ్ళటానికి వాహనం దొరకని మహిళలు పోలీసు హెల్ప్‌లైన్ నంబర్లకు (1091 మరియు 7837018555) కాల్ చేసి వాహనం కోసం అభ్యర్థించవచ్చు. వారు 24×7 పని చేస్తారు. కంట్రోల్ రూమ్ వాహనం లేదా సమీపంలోని పిసిఆర్ వాహనం / ఎస్‌హెచ్‌ఓ వాహనం వచ్చి ఆమెను సురక్షితంగా ఆమె గమ్యస్థానానికి వస్తాయి. ఇది ఉచితం. మీకు తెలిసిన ప్రతి ఒక్కరికీ ఈ సందేశాన్ని పంపండి.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *