జింక్ సల్ఫేట్ సమస్యపై నెల్లూరు రూరల్ వ్యవసాయశాఖ అధికారులతో కోటంరెడ్డి గిరిధర్ రెడ్డి.

అమరావతి ఆంధ్రప్రదేశ్ నెల్లూరు

జింక్ సల్ఫేట్ సమస్యపై నెల్లూరు రూరల్ వ్యవసాయశాఖ అధికారులతో నెల్లూరు రూరల్ రైతు అధ్యయన కమిటీ చైర్మెన్ చెవిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి తో కలసి మాట్లాడిన నెల్లూరు రూరల్ ఎమ్మెల్యే కార్యాలయం ఇంఛార్జ్ కోటంరెడ్డి గిరిధర్ రెడ్డి.

రైతులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలని వ్యవసాయశాఖ అధికారులను కోరిన నెల్లూరు రూరల్ ఎమ్మెల్యే కార్యాలయం ఇంఛార్జ్ కోటంరెడ్డి గిరిధర్ రెడ్డి.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *