కేంద్రీయ విద్యాలయంలో 70వ వనమహోత్సావం

ఆంధ్రప్రదేశ్ నెల్లూరు

నెల్లూరు రూరల్ రూరల్ నియోజకవర్గ పరిధిలోని కొత్తూరులోని కేంద్రీయ విద్యాలయంలో 70వ వనమహోత్సావం కార్యకమములో పాల్గొని, మొక్కలు నాటిన గౌ|| జలవనరులశాఖా మాత్యులు డా. పోలుబోయిన అనిల్ కుమార్ మరియు నెల్లూరు రూరల్ ఎమ్మెల్యే కార్యాలయం ఇంఛార్జ్ కోటంరెడ్డి గిరిధర్ రెడ్డి.కేంద్రీయ విద్యాలయ ప్రిన్సిపాల్ తదితరులు పాల్గొన్నారు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *