ముత్తుకూరు తహసీల్దార్ గా సోమలా నాయక్

ఆంధ్రప్రదేశ్ నెల్లూరు

ముత్తుకూరు తహసీల్దార్ గా సోమలా నాయక్, వెంకటాచలం కు షేక్ బషీర్. 38 తహసీల్దార్ లకు పోస్టింగ్స్.నెల్లూరు రూరల్ తహసీల్దార్ గా ఎ. నిర్మలానంద బాబా, నెల్లూరు అర్బన్ కు కలెక్టరేట్ లో పనిచేస్తున్న మధుసూదన్ శర్మ కు బాధ్యతలు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *